Şirket Profili

2008 yılında Türk sanayisinde yer alan E.R.C Sera, 10 yılı aşkın deneyimini, ileri üretim teknolojisiyle bütünleştirmiştir. Sera Ekipmanları üretim ve satışıyla Türk tarımına hizmet vermektedir. Modern sera sistemlerinin konstrüksiyon parçaları, galvanizli profiller ve bağlantı ekipmanları üretiminde yıllık 10.000 ton kapasitesiyle Türkiye’nin Sera Üretim Merkezi olmuştur.

1200 m2 kapalı alanda üretim yapan E.R.C Sera, özgün tasarımları, kalitesi ıspatlanmış ürünleri ile modern sera projelerinin hazırlanmasına aracılık etmektedir.

Kaliteli insan kaynaklarıyla kapasite yaratma kabiliyetine sahip olan E.R.C Sera, müşteri odaklı anlayışı ve önemli yatırım projeleriyle, küresel kurum olma hedefine doğru yürümektedir.

E.R.C SERA
Topraksız Tarım ile Serada Teknoloji Çağı
-Toprak kaybı: Hızlı nüfus artışı ve bu nüfusun besin ihtiyacının karşılanması için tarım yapılacak toprakların yetersiz kalma ihtimali vardır. Çünkü normal tarım topraklarının bulunmadığı çöllerin hakim olduğu ülkelerde; ülkemizin Akdeniz sahillerindeki meyilli-taşlı arazilerde teraslama yaparak taşıma toprakla tarım yapılmaya çalışılan yerlerde; erozyon, çoraklaşma ve tarım topraklarının yerleşim ve turizm alanlarına ayrılan alanlarda bu durumla karşılaşılmaktadır.

-Toprak Yorgunluğu: Seralarda aynı ürünün arka arkaya uzun yıllar yetiştirilmesi toprak yorgunluğuna neden olmakta bu ise verimliliği düşürmektedir. Toprak yorgunluğuna çözümde, toprak değişimi ve yetiştirilecek üründe değişiklik yapmak (ekim nöbeti) gibi yöntemler kullanılabilirse de; bu tür uygulamalar üreticiler için fazla pratik olmadığı gibi fazla ekonomik de değildir. Üstelik modern tarımda alınan tüm önlemlere rağmen, verim ve kalitede istenilen boyutlarda artışlar kaydedilememektedir.

-Hastalık, zararlı ve yabancı ot sorunu: Yoğun tarımın yapıldığı ve sürekli aynı ürünün yetiştirildiği yerlerde bağışıklık kazanan ve üretimde önemli sorunlara neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla kontrolde modern tarımda ilaçlı mücadele yapılarak ilerlemeler kaydetmiş olmasına karşın tam bir kontrol sağlanamadığı gibi, sağlığa zararlı ilaç kullanımı özellikle dışa ürün satımında sorunlara neden olmaktadır.

-Aşırı gübre ve su tüketimi: Topraklı tarım yapılan alanlarda ve özellikle seralarda yoğun üretim girdilerinden birisi bitkilerden daha çok verim ve kalite elde etmek için gübre kullanımıdır. Bu durumun ileride gübre açığına ve toprak ile çevrede kirletici etkilerinin olabileceği kuşkularını doğurmaktadır.

Topraklı tarım yapılan alanlarda, verilen suyun bitkilerce kullanılan miktarını saptamaktaki güçlükler (toprağın derinliklerine sızması ile toprak ve bitkiden buharlaşma ile kaybolması sonucu) nedeniyle bitkileri sulamak için kullanılan su tüketimi topraksız tarımda kullanılanın 4-5 katı olabilmektedir.
- Yanlış: Seralarda yetiştirilen domatesler lezzetli değildir.
“Sadece seralarda değil tarlalarda da bilinçsizce yetiştirilen domatesler lezzetli değildir. Yalnızca sağlıklı, titiz ve doğru şekilde yetiştirilen domatesler lezzetlidir. Seralarda bu titizlik için özen gösterilmektedir.”
- Yanlış: Seralarda yetiştirilen domateslerde hormon vardır.
“Seralarda domates üretimi (Özellikle İyi Tarım Belgeli Olanlar) Tarım Bakanlığı tarafından yapılan habersiz ve sık sık tekrarlanan denetimler ile kontrol altındadır. Dolayısı ile hormon kullanımı mümkün olmadığı gibi bilinçli üreticiler için ihtiyaç da yoktur.”
Sera, şu anda ülkemizde işsizliği azaltan, daha fazla ürün alınmasını sağlayan nüfusu kırsal kesimde tutarak çarpık şehirleşmeyi önleyen önlemlerin ilki olarak görülmektedir. Ayrıca taze sebze ve çiçek, tarlada ve bahçede yılın her mevsiminde yetiştirilemez. İnsan sağlığı yönünden sebzelerin her mevsimde taze olarak yenilmesi gerekmektedir. Sebzelerin insan sağlığı yönünde önemi, içinde bulunan vitaminler, hormonlar, bazlar, mineral ve biyokimyasal maddelerden dolayıdır. Sebzelerin çeşitli şekillerde saklanarak yetişme mevsiminin dışında tüketilmesi sorununa bir ölçüde çözüm olabilirse de, den dondurulan soğuk hava depolarında, konserve yapılan veya kurutulan sebzeler, tazesine göre birçok özelliğini kaybetmesine neden olmaktadır.

Topraksız tarım ve su kültürü ürünleri için kurduğumuz topraksız tarım sera sistemleri doğayla uyumludur.

Son teknoloji ürünlerini kullanarak topraksız tarım ve su kültürü ürünlerini öncelikle Bafra'da ve civarlarında biz yapmaya başladık.

Artık ürünleriniz topraksız tarım sistemleri ile daha lezzetli ve tam doğal olarak direk tarladan sofralarınıza geliyor.